Timo Ekdahl

toimitusjohtaja
Timo Ekdahl
050 357 9755
timo.ekdahl@expotec.fi